SISTE NYTT FRA AMMEGEITKONTROLLEN


18/11/21 Det er opprettet enkelte maler for raskere helseregistrering i Ammegeitkontrollen. Har du forslag til andre medisiner som brukes til typisk masseregistrering så send det til brukerstotte@animalia.no

18/11/21 Ny versjon er lansert. Oversikt over endringer/nyheter finner du ved å følge denne linken. Tilsvarer versjon 2.5.11 i Sauekontrollen 

 
Trenger du hjelp til Ammegeitkontrollen? Kontakt din rådgiver på slakteriet ditt.